Vil du ha tips i presentasjonsteknikk?

Jeg sender ut mine beste tips om alt fra jerntepper til spørsmålsrunden 2-6 ganger i måneden.

I første e-post får du forslag til gode svar på vanskelige spørsmål fra salen.